Kollektiivid

12 kultuurikollektiivi, ühing VITAE ja klubi DOTE

Tartu Akadeemiline Meeskoor

Peadirigent Kuno Kerge ja dirigent Made Ritsing

Statistika teab, et üks õige eesti mees laulab meeskooris. Meie teame, et üks õige eesti mees laulab Tartu Akadeemilises Meeskooris. Ehkki ajaloolt vana ja väärikas, on 1912. aastal asutatud meeskoori näol tegemist hingelt iginoore meeskooriga, mis hoiab armsaks traditsioone.

Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor

Dirigent Triin Koch

Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor on praeguseks juba 76 aastat pidevalt tegutsenud kontsertkoor. Tartu Ülikool on meie matrooniks ja esimeseks toetajaks. Akadeemilisus kajastub meie repertuaaris – oleme kontsertkoor, kuigi meie lauljad on valdavalt asjaarmastajad.

Tartu Ülikooli Kammerkoor

Dirigent Triin Koch

Tartu Ülikooli Kammerkoor on 1971. aastal loodud üliõpilas- ja kontsertkoor, mis on läbi aastate paistnud silma omanäoliste ettevõtmistega – olgu nendeks siis esinemised rabas, lennuangaaris või osalemine Läti XXVI üldlaulupeol. Aktiivse ja uuendusmeelse kontserttegevuse ning heade konkursitulemuste põhjal on koor pälvinud erinevaid tiitleid ja aunimetusi, sealhulgas kahel korral Eesti kooriühingu aasta koori tiitli, ning mitmel korral on koor nimetatud Tartu linna esinduskollektiiviks.

Eesti Maaülikooli kammekoor Camerata Universitatis

Dirigent Seidi Mutso 

1991. aastal loodi Tartu Ülikooli arstiteaduskonna tudengite initsiatiivil Tartu Ülikooli arstiteaduskonna koor, mis hiljem nimetati Tartu Ülikooli Kunstide Osakonna Kammerkooriks. Sellest kujunes 2000. aastal kammerkoor Camerata Universitatis. Eesti Maaülikooli egiidi all tegutseb koor 2004. aastast. Koori lauljate hulgas on nii Tartu Ülikooli kui ka Eesti Maaülikooli tudengeid, õppejõude ja vilistlasi.

Eesti Maaülikooli Rahvatantsuansambel Tarbatu

Kunstiline juht on Kristel Maruste

Tarbatu on sama vana kui maaülikoolgi: asutatud 1951. aastal, mil Tartu Riiklikust Ülikoolist eraldati põllumajanduslikud erialad ning loodi Eesti Põllumajanduse Akadeemia. Loomulikult jätkasid samad tudengid, kes õppisid nüüd siis Eesti Põllumajanduse Akadeemias, rahvatantsurühmas tantsimist ning  jätkas ka juhendaja Ilmar Reidla, kes töötas tol ajal metsandusteaduskonnas.

Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambel

Kunstiline juht Aveli Asber

Tartu Ülikooli Rahvakunstiansamblil on ajaloo jooksul tekkinud mitmeid püsivaid traditsioone. Ansamblit ühendab sõprusringi laul „Jää Lindana julgeks ja kangeks kui Kalev, nii kõlab Sulle me tervituslaul!“, mida lauldakse kõigil pidulikel puhkudel ja esinemiste järel.

Tartu Ülikooli Sümfooniorkester

Dirigent Taavi Kull

Tartu Ülikooli Sümfooniaorkestri juured ulatuvad II maailmasõja (1939 – 1945) eelsesse aega. 1930ndate aastate sümfooniaorkestri kontsertmeistriks oli Voldemar Vadi (1891-1951). Orkestris oli palju tudengeid, sest tollel ajal peeti üliõpilasorganisatsioonides oma liikmete kuulumist orkestri koosseisu auasjaks. Sõja ajal jäi orkestri tegevus soiku ning tegevus hääbus vaikselt 50ndate lõpus. TÜ rektori Alar Karise ja Tartu Üliõpilasmaja tegevjuhi Kulno Kungla eestvedamisel kutsuti TÜSO taas ellu 2009.aastal. Peadirigendiks valiti Lauri Sirp ning esimene esinemine toimus 1. detsembril Rahvusülikooli aastapäeva aktusel.

Tartu Ülikooli puhkpilliorkester Popsid

Dirigent Kätlin Virgo

1974. aastal asutatud puhkpilliorkester Popsid on omanäoline ning oma ideid propageeriv kontsert- ja tantsuorkester. Tänaseks mängib orkestris üle viiekümne liikme ning tegutseb Popside Tallinna filiaal. Popsid on andnud kontserte kõigis Eesti suuremates kontsertsaalides, esinetakse nii pidulikel ballidel kui ka erinevatel väliüritustel.

Tartu Üliõpilasteater

Tegevjuht Kelly Kittus 

Tartu Üliõpilasteater (TÜT) on Kalev Kudu initsiatiivil 1999. aasta 1. oktoobril Tartu Ülikooli tudengite draamastuudio põhjal loodud väiketeater, mida iseloomustab alternatiivsus ja oma ruumi puudumine, mis on sundinud leidma uusi ja alternatiivseid mängukohti. Teater koosneb põhiliselt tudengitest, kes igal aastal vastuvõtukatsetel truppi lisanduvad, ning vanematest liikmetest ning vilistlastest, kes koos noorte näitlejatega laval üles astuvad, kui ka stuudiotööd korraldavad.

Tartu Tudengipäevad

Projektijuht Frederik Mathias Helm

Tartu Tudengipäevad on tudengivaimsust kandev kevadel ja sügisel toimuv nädalapikkune festival, mis pakub nii osalejale kui ka pealtvaatajale võimaluse tiheda kultuuriprogrammi seltsis vaim välja puhata ning luua meeldejäävaid mälestusi kogu eluks.

Varajase ja orientaalse muusika keskus Festivitas Artium Schola 

Kunstiline juht Raho Langsepp

Festivitas Artium korraldab üritusi, kursusi ja õppetööd. Eesmärgiks on Euroopa varasema kultuuri ja idamaade traditsiooniliste kultuuride uurimine ning tutvustamine.
Festivitas Artium Schola on 2000. aastal Tartu Ülikooli ning Festivitas Artiumi koostööna sündinud varajase ja orientaalse muusika keskus. FA Schola eesmärgiks on muusika kaudu uurida, võrrelda ja tutvustada keskaja Euroopa ning Idamaade traditsioonilisi kultuure. Keskuse juures tegutseva ansambli liikmed tegelevad ka erinevate pillide õpetamisega.

Tartu Ülikooli Kunstikabineti joonistusstuudio

Juhendaja Ilmar Kruusamäe

2005. aasta sügissemestril taasalustas tegevust Tartu Ülikooli kunstikabineti joonistusstuudio, kus käib järjepidevalt ennast täiendamas ligi 50 Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli üliõpilast, magistranti ja vilistlast. Joonistusstuudio pakub võimalust loovuse arendamiseks, mis aitaks paremini mõista kunsti ning kogu ümbritsevat maailma. Joonistusstuudio töötab aktikrokiistuudiona.

Tartu Ülikooli pensionäride ühing VITAE

Ühing Vitae koondab endas endiseid ülikooli töötajaid, kes on pensionil ja kes tahavad omavahel suhelda. Soovitakse olla kursis ülikooli tegemistega ja sellega, mis toimub nii Eesti riigis kui ka kogu maailmas. Ühingu liikmed kohtuvad erinevates kooslustes - näiteks arstide klubis; elulooringis; naiste klubis; laulmisringis; kirjandusklubis; keemikute klubis; käsitööringis jm.

Dotsentide ja Teadurite Klubi (DOTE)

Klubi DOTE asutati 2000. a algul kui Eesti Eradotsentide Ühingu järglane. Klubi liikmeteks on teaduskraadi omavad isikud või pikemat aega teaduse ja hariduse heaks töötanud isikud. Klubi tegevuse eesmärgiks on emeriteerunud dotsentide ja teadurite huvide eest seismine ja seoses sellega oma liikmetele teenuste osutamine, samuti klubi liikmete vastastikune toetamine ja abistamine ning eneseharimine. Korraldatakse regulaarselt klubiõhtuid, kuhu kutsutakse teadlasi esinema päevakajalistel teemadel. Lisaks toimuvad väljasõidud muuseumidesse, teatrisse ja loodusradadele.

Klubi president oli aastatel 2000 – 2017 TÜ emeriitdotsent Leida Tuulmets, aprillist 2017 juhib klubi TÜ emeriitdotsent Lea Lepmann.

MTÜ Tartu Üliõpilasmaja

A: Kalevi 24, 51010, Tartu
T: 7 302 400
E: tym@ut.ee
Facebook

Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.