Alates 22.02 kehtivad üle kogu Eesti täiendavad liikumisvabaduse piirangud üldhariduskoolis viibimisele, sportimisele ja treenimisele, huvitegevusele, huviharidusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele.

Head koostööpartnerid! Kuna COVID-19 levik on endiselt väga laialdane, kehtestas Vabariigi Valitsus eelmise nädala teises pooles uued piirangud. Kahjuks vormistati piiranguid täpsemalt selgitav korraldus ja seletuskiri alles reedel ning kohalike omavalitsusteni jõudsid need alles reede õhtuks. Alates 22.02 kehtivad üle kogu Eesti täiendavad liikumisvabaduse piirangud üldhariduskoolis viibimisele, sportimisele ja treenimisele, huvitegevusele, huviharidusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele. - Õues sportimisel ja treenimisel ning noorsootöö (nt laste laagrid noorsootöö seaduse mõistes), huvitegevuse, huvihariduse, täienduskoolituse ja täiendõppe läbiviimisel võib rühmas olla kuni 50 inimest (sh juhendaja) ning inimeste koguarv ei tohi olla suurem kui 250. Erinevad rühmad ei tohi omavahel kokku puutuda. - Sisetingimustes on sportimine ja treenimine ning noorsootöö, huvitegevuse, huvihariduse, täienduskoolituse ja täiendõppe läbiviimine ainult individuaaltegevusena ning 2+2 nõuet täites. Piiranguid ei kohaldata õppekavavälisele tegevusele üldhariduskoolides õpilaste puhul, kellel on käesoleva korraldusega lubatud viibida õppehoones (1.-4. klassid) ja kes õpivad samas klassis. Samuti ei kohaldata piiranguid professionaalsele sporditegevusele ning puuetega inimeste tegevusele. - Kõikide tegevuste puhul kehtib läbivalt 2+2 reegel ning siseruumides peavad üle 12-aastased kandma maski. Spordialade või tegevuste puhul, mil hingamine intensiivistub, ei pea maski kandma, kuna sellisel juhul maskid märguvad ning on ebahügieenilised. Tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine. - Ürituste puhul tohib välistingimustes osalejaid olla kuni 250 ning sisetingimustes kuni 200 (statsionaarsete istekohtade olemasolul kuni 400). Siseruumi täituvus ei tohi olla rohkem kui 50% ning tagada tuleb osalejate hajutatus (ka garderoobides, koridorides jne). Võistlustele pealtvaatajaid ei lubata. Ürituse korraldaja peab tagama, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00. Siseruumides tuleb kanda maski, tagada tuleb desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt. VV korraldus: https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/vv_2182k.pdf VV korralduse seletuskiri: https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_vv2182k.pdf Korduma kippuvad küsimused Tartu linna lehel: https://www.tartu.ee/et/juhised-koroonaviirusega-seotud-olukorraks#Haridus-ja-huviharidus Kriis.ee lehekülg: https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport Mõistame täielikult, et kõik on piirangutest väsinud, kuid püüame veel veidike vastu pidada. Paar nädalat piirangute täitmist aitab olukorra paranemisele olulisel määral kaasa ning nii saame kiiremini tavapärase rutiini juurde pöörduda. Oleme teie jaoks olemas ning püüame nõu ja jõuga kaasa aidata. Heade soovidega Marleen Viidul Kultuuriosakonna juhataja Tartu Linnavalitsus Tel 736 1351, 527 1723 e-post  Alates 22.02 kehtivad üle kogu Eesti täiendavad liikumisvabaduse piirangud üldhariduskoolis viibimisele, sportimisele ja treenimisele, huvitegevusele, huviharidusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele.

Uued piirangud seoses COVID-19 levikuga Eestis

22. veebr. 2021

Alates 22.02 kehtivad üle kogu Eesti täiendavad liikumisvabaduse piirangud üldhariduskoolis viibimisele, sportimisele ja treenimisele, huvitegevusele, huviharidusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele.

Uued piirangud seoses COVID-19 levikuga Eestis

Head koostööpartnerid!

Kuna COVID-19 levik on endiselt väga laialdane, kehtestas Vabariigi Valitsus eelmise nädala teises pooles uued piirangud. Kahjuks vormistati piiranguid täpsemalt selgitav korraldus ja seletuskiri alles reedel ning kohalike omavalitsusteni jõudsid need alles reede õhtuks.

Alates 22.02 kehtivad üle kogu Eesti täiendavad liikumisvabaduse piirangud üldhariduskoolis viibimisele, sportimisele ja treenimisele, huvitegevusele, huviharidusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele.

Õues sportimisel ja treenimisel ning noorsootöö (nt laste laagrid noorsootöö seaduse mõistes), huvitegevuse, huvihariduse, täienduskoolituse ja täiendõppe läbiviimisel võib rühmas olla kuni 50 inimest (sh juhendaja) ning inimeste koguarv ei tohi olla suurem kui 250. Erinevad rühmad ei tohi omavahel kokku puutuda.

Sisetingimustes on sportimine ja treenimine ning noorsootöö, huvitegevuse, huvihariduse, täienduskoolituse ja täiendõppe läbiviimine ainult individuaaltegevusena ning 2+2 nõuet täites.
Piiranguid ei kohaldata õppekavavälisele tegevusele üldhariduskoolides õpilaste puhul, kellel on käesoleva korraldusega lubatud viibida õppehoones (1.-4. klassid) ja kes õpivad samas klassis. Samuti ei kohaldata piiranguid professionaalsele sporditegevusele ning puuetega inimeste tegevusele.

- Kõikide tegevuste puhul kehtib läbivalt 2+2 reegel ning siseruumides peavad üle 12-aastased kandma maski. Spordialade või tegevuste puhul, mil hingamine intensiivistub, ei pea maski kandma, kuna sellisel juhul maskid märguvad ning on ebahügieenilised. Tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine.

Ürituste puhul tohib välistingimustes osalejaid olla kuni 250 ning sisetingimustes kuni 200 (statsionaarsete istekohtade olemasolul kuni 400). Siseruumi täituvus ei tohi olla rohkem kui 50% ning tagada tuleb osalejate hajutatus (ka garderoobides, koridorides jne). Võistlustele pealtvaatajaid ei lubata. Ürituse korraldaja peab tagama, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00. Siseruumides tuleb kanda maski, tagada tuleb desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

VV korraldus: https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/vv_2182k.pdf
VV korralduse seletuskiri: https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_vv2182k.pdf
Korduma kippuvad küsimused Tartu linna lehel: https://www.tartu.ee/et/juhised-koroonaviirusega-seotud-olukorraks#Haridus-ja-huviharidus
Kriis.ee lehekülg: https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport

Mõistame täielikult, et kõik on piirangutest väsinud, kuid püüame veel veidike vastu pidada. Paar nädalat piirangute täitmist aitab olukorra paranemisele olulisel määral kaasa ning nii saame kiiremini tavapärase rutiini juurde pöörduda.

Oleme teie jaoks olemas ning püüame nõu ja jõuga kaasa aidata.


Heade soovidega

Marleen Viidul
Kultuuriosakonna juhataja
Tartu Linnavalitsus
Tel 736 1351, 527 1723
e-post marl[no-Smpam)een.viidul@tartulv.ee" target="_blank">

Alates 22.02 kehtivad üle kogu Eesti täiendavad liikumisvabaduse piirangud üldhariduskoolis viibimisele, sportimisele ja treenimisele, huvitegevusele, huviharidusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele.
Uued piirangud seoses COVID-19 levikuga Eestis
  

Üliõpilasmaja tegevusest

Tartu Üliõpilasmaja koordineerib

Tartu ülikoolide esinduskollektiivide

tegevust ja haldab kultuuriürituste

korraldamiseks mõeldud ruume.

MTÜ Tartu Üliõpilasmaja
Kalevi 24, 51010 TARTU
Telefon: 7 302 400
Faks: 7 302 408
E-mail: