- Avalikus väliruumis kehtib 2+2 reegel, mis tähendab, et avalikus väliruumis on lubatud viibida ja liikuda koos kahel inimesel ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangut ei kohaldata perekondadele. - Sisetingimustes on sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe keelatud. Siseruumides on jätkuvalt lubatud videotundide edastamine ja treeningmaterjali salvestamine eeldusel, et inimene viibib ruumis üksi. Siseruumides võivad sportida ja treenida üksnes spordialaliidu võistlussüsteemi kuuluvad professionaalsed sportlased, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlased. Piirang ei laiene ka puudega isikute tegevustele. - Välistingimustes on sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud ainult individuaaltegevusena ning 2+2 nõuet täites. Piirang ei kehti spordialaliidu võistlussüsteemi kuuluvatele professionaalsetele sportlastele, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaaditele ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlastele ning puudega isikute tegevustele. - Spordivõistlused, spordi- ja liikumisüritused on sise- ja välistingimustes keelatud. Piirang ei kehti spordialaliidu võistlussüsteemi kuuluvatele professionaalsetele sportlastele, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaaditele ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlastele ning puudega isikute tegevustele. Täpsema info leiab altpoolt. - Sisetingimustes on keelatud korraldada avalikke koosolekuid, avalikke üritusi, sealhulgas konverentse, teatrietendusi, kontserte ja kinoseansse, avalikke jumalateenistusi ja teisi avalikke usulisi talitusi jne. Suletud on meelelahutusasutused, muuseumid ja näituseasutused. Piirangud ei puuduta samas näiteks veebiülekandena korraldatava konverentsi, kontserdi või teatrietenduse korraldamist, kus ei osale teisi isikuid peale esinejate ning nimetatud ülekande tegevuseks vajalik personal. - Välistingimustes on lubatud viibida ainult muuseumide vabaõhualal, avalikel koosolekutel ning avalikel jumalateenistustel ja teistel avalikel usulistel talitustel, kui neid ei viida läbi ajavahemikus kell 21-06. Muuseumide õuealal peab olema tagatud, et täituvus ei oleks rohkem kui 25%, ning kinni tuleb pidada 2+2 reeglist. Avalike koosolekute ja avalike usuliste talituste läbiviimine on lubatud, kui nendes ei osale rohkem kui 10 inimest. Meie käest on palju küsitud ka huvihariduse ja -tegevuse valdkonna juhendajate vaktsineerimise kohta. Haridus- ja teadusministeeriumil ei ole hetkel kahjuks selle kohta täpsemat infot. On teada, et Tartus on üldhariduskoolide töötajate vaktsineerimine lõpetatud ning järg on lasteaedade käes. Hetkel ei saa teha muud, kui varuda kannatust, levitada asutustes infot, et vaktsineerimine on vajalik ning koostada vastavalt juhistele nimekirjad töötajatest, kes on nõus ennast vaktsineerida laskma. Püsige terved, hoidke ennast ning püüame vastu pidada. Oleme kultuuriosakonnas teie jaoks olemas, kui tekib küsimusi või soovite nõu pidada. Parimate soovidega Marleen Viidul Kultuuriosakonna juhataja Tartu Linnavalitsus Tel 736 1351, 527 1723 e-post marleen.viidul@tartulv.ee

Oluline on hoolitseda ka enda ja oma töötajate vaimse tervise eest. Siit leiab mõned kasulikud nõuanded: https://www.kriis.ee/et/vaimne-tervis-eriolukorra-ajalVabariigi Valitsuse korraldus: https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/2021.03.9_k111_vv.pdf Seletuskiri: https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/2021.03.9_k111_vv_sel.pdf Korduma kippuvad küsimused Tartu linna lehel: https://www.tartu.ee/et/juhised-koroonaviirusega-seotud-olukorraks# Haridus-ja-huviharidusValdkonna info kriis.ee lehel: https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport Spordivõistluste korraldajatele:  https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/news-related-files/covid-19_kaitumisjuhend_spordivoistluste_korraldajatele_06032021_0.pdf - Avalikus väliruumis kehtib 2+2 reegel, mis tähendab, et avalikus väliruumis on lubatud viibida ja liikuda koos kahel inimesel ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangut ei kohaldata perekondadele. - Sisetingimustes on sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe keelatud. Siseruumides on jätkuvalt lubatud videotundide edastamine ja treeningmaterjali salvestamine eeldusel, et inimene viibib ruumis üksi. Siseruumides võivad sportida ja treenida üksnes spordialaliidu võistlussüsteemi kuuluvad professionaalsed sportlased, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlased. Piirang ei laiene ka puudega isikute tegevustele. - Välistingimustes on sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud ainult individuaaltegevusena ning 2+2 nõuet täites. Piirang ei kehti spordialaliidu võistlussüsteemi kuuluvatele professionaalsetele sportlastele, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaaditele ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlastele ning puudega isikute tegevustele. - Spordivõistlused, spordi- ja liikumisüritused on sise- ja välistingimustes keelatud. Piirang ei kehti spordialaliidu võistlussüsteemi kuuluvatele professionaalsetele sportlastele, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaaditele ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlastele ning puudega isikute tegevustele. Täpsema info leiab altpoolt. - Sisetingimustes on keelatud korraldada avalikke koosolekuid, avalikke üritusi, sealhulgas konverentse, teatrietendusi, kontserte ja kinoseansse, avalikke jumalateenistusi ja teisi avalikke usulisi talitusi jne. Suletud on meelelahutusasutused, muuseumid ja näituseasutused. Piirangud ei puuduta samas näiteks veebiülekandena korraldatava konverentsi, kontserdi või teatrietenduse korraldamist, kus ei osale teisi isikuid peale esinejate ning nimetatud ülekande tegevuseks vajalik personal. - Välistingimustes on lubatud viibida ainult muuseumide vabaõhualal, avalikel koosolekutel ning avalikel jumalateenistustel ja teistel avalikel usulistel talitustel, kui neid ei viida läbi ajavahemikus kell 21-06. Muuseumide õuealal peab olema tagatud, et täituvus ei oleks rohkem kui 25%, ning kinni tuleb pidada 2+2 reeglist. Avalike koosolekute ja avalike usuliste talituste läbiviimine on lubatud, kui nendes ei osale rohkem kui 10 inimest. Meie käest on palju küsitud ka huvihariduse ja -tegevuse valdkonna juhendajate vaktsineerimise kohta. Haridus- ja teadusministeeriumil ei ole hetkel kahjuks selle kohta täpsemat infot. On teada, et Tartus on üldhariduskoolide töötajate vaktsineerimine lõpetatud ning järg on lasteaedade käes. Hetkel ei saa teha muud, kui varuda kannatust, levitada asutustes infot, et vaktsineerimine on vajalik ning koostada vastavalt juhistele nimekirjad töötajatest, kes on nõus ennast vaktsineerida laskma. Püsige terved, hoidke ennast ning püüame vastu pidada. Oleme kultuuriosakonnas teie jaoks olemas, kui tekib küsimusi või soovite nõu pidada. Parimate soovidega Marleen Viidul Kultuuriosakonna juhataja Tartu Linnavalitsus Tel 736 1351, 527 1723 e-post marleen.viidul@tartulv.ee
Broneerimiskalender
Jaanuar 2022
ETKNRLP
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Ülevaade Vabariigi Valitsuse kehtestatud uutest piirangutest alates 11.märtsist kuni 11. aprillini

10. märtsil 2021

- Avalikus väliruumis kehtib 2+2 reegel, mis tähendab, et avalikus väliruumis on lubatud viibida ja liikuda koos kahel inimesel ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangut ei kohaldata perekondadele.

- Sisetingimustes on sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe keelatud. Siseruumides on jätkuvalt lubatud videotundide edastamine ja treeningmaterjali salvestamine eeldusel, et inimene viibib ruumis üksi. Siseruumides võivad sportida ja treenida üksnes spordialaliidu võistlussüsteemi kuuluvad professionaalsed sportlased, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlased. Piirang ei laiene ka puudega isikute tegevustele.

- Välistingimustes on sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud ainult individuaaltegevusena ning 2+2 nõuet täites. Piirang ei kehti spordialaliidu võistlussüsteemi kuuluvatele professionaalsetele sportlastele, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaaditele ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlastele ning puudega isikute tegevustele.

- Spordivõistlused, spordi- ja liikumisüritused on sise- ja välistingimustes keelatud. Piirang ei kehti spordialaliidu võistlussüsteemi kuuluvatele professionaalsetele sportlastele, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaaditele ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlastele ning puudega isikute tegevustele. Täpsema info leiab altpoolt.

- Sisetingimustes on keelatud korraldada avalikke koosolekuid, avalikke üritusi, sealhulgas konverentse, teatrietendusi, kontserte ja kinoseansse, avalikke jumalateenistusi ja teisi avalikke usulisi talitusi jne. Suletud on meelelahutusasutused, muuseumid ja näituseasutused. Piirangud ei puuduta samas näiteks veebiülekandena korraldatava konverentsi, kontserdi või teatrietenduse korraldamist, kus ei osale teisi isikuid peale esinejate ning nimetatud ülekande tegevuseks vajalik personal.

- Välistingimustes on lubatud viibida ainult muuseumide vabaõhualal, avalikel koosolekutel ning avalikel jumalateenistustel ja teistel avalikel usulistel talitustel, kui neid ei viida läbi ajavahemikus kell 21-06. Muuseumide õuealal peab olema tagatud, et täituvus ei oleks rohkem kui 25%, ning kinni tuleb pidada 2+2 reeglist. Avalike koosolekute ja avalike usuliste talituste läbiviimine on lubatud, kui nendes ei osale rohkem kui 10 inimest.

Meie käest on palju küsitud ka huvihariduse ja -tegevuse valdkonna juhendajate vaktsineerimise kohta. Haridus- ja teadusministeeriumil ei ole hetkel kahjuks selle kohta täpsemat infot. On teada, et Tartus on üldhariduskoolide töötajate vaktsineerimine lõpetatud ning järg on lasteaedade käes. Hetkel ei saa teha muud, kui varuda kannatust, levitada asutustes infot, et vaktsineerimine on vajalik ning koostada vastavalt juhistele nimekirjad töötajatest, kes on nõus ennast vaktsineerida laskma.

Püsige terved, hoidke ennast ning püüame vastu pidada. Oleme kultuuriosakonnas teie jaoks olemas, kui tekib küsimusi või soovite nõu pidada.

Parimate soovidega

Marleen Viidul
Kultuuriosakonna juhataja
Tartu Linnavalitsus
Tel 736 1351, 527 1723
e-post marleen.viidul@tartulv.ee

Ülevaade Vabariigi Valitsuse kehtestatud uutest piirangutest alates 11.märtsist kuni 11. aprillini

Oluline on hoolitseda ka enda ja oma töötajate vaimse tervise eest. Siit leiab mõned kasulikud nõuanded: https://www.kriis.ee/et/vaimne-tervis-eriolukorra-ajalVabariigi

Valitsuse korraldus: https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/2021.03.9_k111_vv.pdf

Seletuskiri: https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/2021.03.9_k111_vv_sel.pdf

Korduma kippuvad küsimused Tartu linna lehel: https://www.tartu.ee/et/juhised-koroonaviirusega-seotud-olukorraks#

Haridus-ja-huviharidusValdkonna info kriis.ee lehel: https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport

- Avalikus väliruumis kehtib 2+2 reegel, mis tähendab, et avalikus väliruumis on lubatud viibida ja liikuda koos kahel inimesel ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangut ei kohaldata perekondadele. - Sisetingimustes on sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe keelatud. Siseruumides on jätkuvalt lubatud videotundide edastamine ja treeningmaterjali salvestamine eeldusel, et inimene viibib ruumis üksi. Siseruumides võivad sportida ja treenida üksnes spordialaliidu võistlussüsteemi kuuluvad professionaalsed sportlased, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlased. Piirang ei laiene ka puudega isikute tegevustele. - Välistingimustes on sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud ainult individuaaltegevusena ning 2+2 nõuet täites. Piirang ei kehti spordialaliidu võistlussüsteemi kuuluvatele professionaalsetele sportlastele, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaaditele ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlastele ning puudega isikute tegevustele. - Spordivõistlused, spordi- ja liikumisüritused on sise- ja välistingimustes keelatud. Piirang ei kehti spordialaliidu võistlussüsteemi kuuluvatele professionaalsetele sportlastele, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaaditele ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlastele ning puudega isikute tegevustele. Täpsema info leiab altpoolt. - Sisetingimustes on keelatud korraldada avalikke koosolekuid, avalikke üritusi, sealhulgas konverentse, teatrietendusi, kontserte ja kinoseansse, avalikke jumalateenistusi ja teisi avalikke usulisi talitusi jne. Suletud on meelelahutusasutused, muuseumid ja näituseasutused. Piirangud ei puuduta samas näiteks veebiülekandena korraldatava konverentsi, kontserdi või teatrietenduse korraldamist, kus ei osale teisi isikuid peale esinejate ning nimetatud ülekande tegevuseks vajalik personal. - Välistingimustes on lubatud viibida ainult muuseumide vabaõhualal, avalikel koosolekutel ning avalikel jumalateenistustel ja teistel avalikel usulistel talitustel, kui neid ei viida läbi ajavahemikus kell 21-06. Muuseumide õuealal peab olema tagatud, et täituvus ei oleks rohkem kui 25%, ning kinni tuleb pidada 2+2 reeglist. Avalike koosolekute ja avalike usuliste talituste läbiviimine on lubatud, kui nendes ei osale rohkem kui 10 inimest. Meie käest on palju küsitud ka huvihariduse ja -tegevuse valdkonna juhendajate vaktsineerimise kohta. Haridus- ja teadusministeeriumil ei ole hetkel kahjuks selle kohta täpsemat infot. On teada, et Tartus on üldhariduskoolide töötajate vaktsineerimine lõpetatud ning järg on lasteaedade käes. Hetkel ei saa teha muud, kui varuda kannatust, levitada asutustes infot, et vaktsineerimine on vajalik ning koostada vastavalt juhistele nimekirjad töötajatest, kes on nõus ennast vaktsineerida laskma. Püsige terved, hoidke ennast ning püüame vastu pidada. Oleme kultuuriosakonnas teie jaoks olemas, kui tekib küsimusi või soovite nõu pidada. Parimate soovidega Marleen Viidul Kultuuriosakonna juhataja Tartu Linnavalitsus Tel 736 1351, 527 1723 e-post marleen.viidul@tartulv.ee
Ülevaade Vabariigi Valitsuse kehtestatud uutest piirangutest alates 11.märtsist kuni 11. aprillini
  

Üliõpilasmaja tegevusest

Tartu Üliõpilasmaja koordineerib

Tartu ülikoolide esinduskollektiivide

tegevust ja haldab kultuuriürituste

korraldamiseks mõeldud ruume.

MTÜ Tartu Üliõpilasmaja
Kalevi 24, 51010 TARTU
Telefon: 7 302 400
Faks: 7 302 408
E-mail: